Deutsch |English |Français |Español |Català

Concurs

BASES DEL CONCURS INSTAGRAM #HOLIDAYSHHSOL TEMPORADA 2024

L’Hotel Hostal del Sol (Gomagon SLU), amb domicili fiscal a Carretera de Palamós, 194 de Sant Feliu de Guíxols i amb CIF B58534769 organitza aquesta campanya anomenada Concurs Instagram #HolidaysHHSOL
OBJECTIU: El concurs fotogràfic #HOLIDAYSHHSOL consisteix a publicar fotografies i vídeos sobre com es viuen les vacances a la costa brava i a l’Hotel Hostal del Sol amb l’etiqueta #HOLIDAYSHHSOL a la xarxa Instagram. Les imatges hauran d’estar fetes a la costa brava (no fa falta a l’hotel però el jurat tindrà en compte la proximitat a les nostres instal·lacions) Si no ens seguiu a l’instagram les fotografies/videos no seran vàlides.
TERMINI: El concurs s’iniciarà el dia 1 d'abril de 2024 i finalitzarà el 12 d'octubre de 2024.
FORMA DE PARTICIPACIÓ: Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).
Els participants hauran de:
- Realitzar una fotografia o vídeo que tingui relació amb l’ambient de la Costa Brava durant la vostre estancia a l’hotel.
- Etiquetar la fotografía/vídeo amb els hashtag #HOLIDAYSHHSOL. No hi ha limitació de quantitat de fotografies/vídeo per participant.
- Mencionar i fer-se seguidor del compte de l’establiment: @hotel_hostal_del_sol
 CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES: Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
PREMIS:
-Al final de temporada el jurat escollirà una fotografia/video guanyadora que publicarem al nostre propi perfil, i de les quals en demanarà a l’usuari l’arxiu original. Com a premi, rebrà un codi promocional per l'equivalent a dues nits d'hotel per a dues persones amb esmorzar inclòs a l'Hotel Hostal del Sol de Sant Feliu de Guíxols per la temporada 2025 que es podrà bescanviar exclusivament al web www.hostaldelsol.cat
Gomagon SLU no es fa responsable de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altre circumstància imputable als serveis de missatgeria que puguin afectar a l’enviament dels premis. 
Protecció de dades de caràcter personal:
Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent la empresa GOMAGON, SLU titular i responsables d’aquest fitxer, amb l’objectiu de:
Gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb ells.
Comunicar que ha resultat guanyadors del concurs
Enviar informació comercial dels allotjaments gestionats per l’empresa GOMAGON, SLU 
Gomagon SLU garanteix el compliment íntegre de la Lley Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides durant el concurs Instagram #HolidaysHHSOL, en especial en el que fa referència a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.
Penalitzacions en cas d’ús fraudulent:
Entendrem com a frau l’ús de plataformes o aplicacions independents per aconseguir vots o més participacions en el concurs, de la mateixa manera que comportaments que detectem com aparentment abusius i/o malintencionats.
La constatació de qualsevol d’aquestes pràctiques suposarà la desqualificació del concurs.
GOMAGON, SLU es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat com manipulació o falsificació del concurs.
GOMAGON, SLU queda exenta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l'aplicació mitjançant la que es participa a la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir a la mateixa i a l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’internet.
Cessió de drets d’imatge i/o propietat intelectual:
Les fotografies o vídeos amb els que es participi han de ser inèdits, és a dir, que no s’hagin divulgat prèviament. Si la fotografia ha sigut exhibida a internet (per exemple, en una xarxa social), o de qualsevol altra forma, ja no serà inèdita. Per tant, s’estarà incumplint aquest requisit.
Els participants i guanyadors cediran els drets d’explotació, reproducció, transformació i comunicació pública de les seves fotografies/vídeos a l’empresa GOMAGON, SLU per el concurs Instagram #HolidaysHHSOL durant un període de 5 anys.
En el cas de participar amb una fotografía o vídeo que contingui la imatge d’una persona, la persona fotografiada haurà d’haver atorgat el seu consentiment exprés i inequívoc per aquesta finalitat al participant que hagi pujat aquesta foto/video al concurs.
Aquest concurs no està vinculat a cap plataforma o xarxa social. Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. El participant està proporcionant la seva informació i dades a GOMAGON, SLU i no a Instagram.
Acceptació de les bases legals:
La participació en el concurs implica l'acceptació dels present termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implica la exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, GOMAGON, SLU quedarà alliberada del compliment de la obligació contreta amb aquest participant.